dynamische-energieprijs.nl

MENU

Kennisartikel

Het elektriciteitsnet in Drenthe: verleden, heden en toekomst

Elektriciteit is een essentiële voorziening voor onze samenleving. We gebruiken het voor allerlei doeleinden, zoals verlichting, verwarming, koeling, communicatie, entertainment en mobiliteit. Maar hoe is het elektriciteitsnet in Drenthe ontstaan en hoe gaat het zich ontwikkelen in de toekomst? In dit artikel gaan we in op de geschiedenis, de huidige uitdagingen en de mogelijke oplossingen voor het elektriciteitsnet in Drenthe.
elektriciteitsnet drenthe

De geschiedenis van het elektriciteitsnet in Drenthe

Het elektriciteitsnet in Drenthe heeft een lange en boeiende geschiedenis, die begon in 1915 met de oprichting van PGEM (Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij). PGEM was een elektriciteitsbedrijf dat door de Rijksoverheid werd opgericht om elektriciteit te leveren aan de provincies Gelderland en Drenthe. PGEM bouwde en beheerde elektriciteitscentrales en legde elektriciteitsleidingen aan om stroom te transporteren naar de gebruikers.

In de jaren 1920 kwam er een omslag in het gebruik van gas. Gas werd steeds meer gebruikt voor verlichting, verwarming en koken, waardoor de vraag naar elektriciteit afnam. PGEM moest zich aanpassen aan deze verandering en begon ook gas te produceren en te distribueren. In de jaren 1930 brak de economische crisis uit, die ook gevolgen had voor het elektriciteitsbedrijf. PGEM moest bezuinigen en investeren in efficiëntere technieken. Zo werd er overgeschakeld van gelijkstroom naar wisselstroom, waardoor er minder verlies was bij het transport van stroom over lange afstanden. In de jaren 1940 werd Nederland bezet door nazi-Duitsland, die ook het elektriciteitsnet in handen kreeg. PGEM moest zich schikken naar de bevelen van de bezetter, die vooral geïnteresseerd was in de levering van stroom aan de oorlogsindustrie. Veel elektriciteitscentrales werden gebombardeerd of gesaboteerd door het verzet, waardoor er regelmatig stroomuitval was.

Na de bevrijding in 1945 moest het elektriciteitsnet weer worden opgebouwd en gemoderniseerd. PGEM kreeg steeds meer concurrentie van andere energiebedrijven, die ook stroom wilden leveren aan Drenthe. In 1958 fuseerde PGEM met IJsselcentrale (IJsselmij), een ander groot elektriciteitsbedrijf in de regio. In de jaren 1960 en 1970 groeide de vraag naar elektriciteit enorm door de economische groei, de bevolkingstoename en de welvaartsstijging. PGEM en IJsselmij bouwden nieuwe elektriciteitscentrales om aan deze vraag te voldoen, waaronder kolencentrales, gascentrales en zelfs een kerncentrale in Dodewaard.

In de jaren 1980 en 1990 kwam er meer aandacht voor het milieu en de duurzaamheid van energie. PGEM en IJsselmij begonnen te investeren in alternatieve energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en biomassa. Ook werd er meer samengewerkt met andere energiebedrijven in binnen- en buitenland om een betrouwbaar en efficiënt elektriciteitsnet te creëren.

In 1999 fuseerden PGEM en IJsselmij met EDON, een ander groot energiebedrijf in het noorden en oosten van Nederland. De nieuwe naam werd Essent, een van de grootste energieleveranciers van Nederland. Essent bleef zich richten op het leveren van elektriciteit, gas en warmte aan consumenten en bedrijven in Drenthe en andere provincies.
In 2009 werd Essent overgenomen door het Duitse energiebedrijf RWE, dat later werd omgedoopt tot Innogy. Essent bleef wel als merknaam bestaan in Nederland. In 2016 werd het elektriciteitsnetwerk van Essent afgesplitst en overgedragen aan een nieuwe netbeheerder: Enexis. Enexis is nu verantwoordelijk voor het aanleggen, onderhouden en beheren van het elektriciteitsnet in Drenthe en andere provincies.

De huidige uitdagingen van het elektriciteitsnet in Drenthe

Het elektriciteitsnet in Drenthe staat voor grote uitdagingen in de 21e eeuw. De energietransitie, de overgang naar een hernieuwbare en klimaatneutrale energievoorziening, heeft grote gevolgen voor het elektriciteitsnet. Zo moet het elektriciteitsnet in hoog tempo fors uitgebreid en aangepast worden om de volgende ontwikkelingen mogelijk te maken:

  • De toename van duurzame energieproductie, vooral door zonnepanelen en windmolens, die afhankelijk zijn van het weer en dus variabel zijn in hun aanbod. Dit leidt tot een onbalans tussen vraag en aanbod, die opgevangen moet worden door opslag, flexibilisering of transport van energie.
  • De toename van elektrisch vervoer, zoals elektrische auto’s en bussen, die extra vraag naar stroom creëren en ook als opslag kunnen dienen. Dit vereist meer laadpalen en slimme laadsystemen die rekening houden met de beschikbaarheid en de prijs van stroom.
  • De toename van elektrificatie in de gebouwde omgeving, zoals warmtepompen, zonneboilers en inductiekookplaten, die gas vervangen door stroom voor verwarming, koeling en koken. Dit zorgt voor een hoger stroomverbruik en een ander verbruikspatroon gedurende de dag en het jaar.
  • De toename van digitalisering en smart home-toepassingen, zoals slimme thermostaten, verlichting, apparaten en meters, die meer data genereren en verwerken en ook kunnen reageren op de stroomprijs en het netbeheer.

Deze ontwikkelingen stellen hoge eisen aan het elektriciteitsnet in Drenthe, dat nu al te kampen heeft met capaciteitsgebrek op sommige plaatsen. Dit wordt ook wel transportschaarste of netcongestie genoemd. Het betekent dat er geen ruimte meer is op het net om nieuwe grootverbruikers aan te sluiten of om meer duurzame energie te transporteren. Dit kan leiden tot vertragingen of afwijzingen van nieuwe projecten, hogere kosten voor netverzwaring of -uitbreiding, of zelfs tot afschakeling of afregeling van bestaande aansluitingen.

De netcongestie is niet overal in Drenthe even groot. Er zijn verschillen tussen de verschillende regio’s en sectoren. In het algemeen geldt dat de landelijke gebieden meer ruimte hebben voor grootschalige duurzame energieprojecten, zoals zonneweides of windparken, maar ook meer uitdagingen hebben om deze stroom te transporteren naar de plekken waar het nodig is. De stedelijke gebieden hebben meer vraag naar stroom dan de landelijke gebieden, maar ook meer mogelijkheden om stroom te besparen of lokaal op te wekken.

Voordeligst én bestbeoordeeld
elektriciteitsnet drenthe tibber
Abdul Khadar Syed
Abdul Khadar Syed
19 April 2024
Ik gebruik tibber sinds 1 jaar en ben blij met tibber als energieleverancier. Ze hebben dit als een pakket als het gaat om dynamisch tarief en realtime zichtbaarheid van het gebruik. Ook met zonnepanelen is het voordelig. ik zal de komende maanden zien of de terugkeer van elektriciteit me enige besparing oplevert. Als je ook lid wilt worden van tibber, maak dan gebruik van mijn verwijzingscode om 50 euro korting te krijgen in de tibber-winkel. verwijzingscode: 08tdsvyn
Michel de Ligt
Michel de Ligt
16 April 2024
Mooie en duidelijke app, als ook nog het gas verbruik wordt toegevoegd is het nog beter.
J Somers
J Somers
15 April 2024
Een paar maanden bij Tibber en er komt veel informatie via de app . Bevalt tot nu prima
Neil Terwisscha
Neil Terwisscha
13 April 2024
Goede app van de beste energieleverancier van Nederland
Ana Grosso
Ana Grosso
12 April 2024
I love tibber! I’ve been saving sooo much money by using energy when the price is cheaper. Very happy to have switched to tibber :)

Gegarandeerd het voordeligst én de beste service
Bereken je maandbedrag bij Tibber »

De mogelijke oplossingen voor het elektriciteitsnet in Drenthe

Om de uitdagingen van het elektriciteitsnet in Drenthe aan te gaan, zijn er verschillende mogelijke oplossingen. Deze oplossingen kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: netversterking, netuitbreiding en netflexibilisering.

  • Netversterking: Dit betekent dat het bestaande elektriciteitsnet wordt verbeterd en verzwaard, zodat het meer stroom kan transporteren en verdelen. Dit kan bijvoorbeeld door het vervangen of aanleggen van dikkere kabels, het plaatsen van extra transformatoren of het bouwen van nieuwe onderstations.
  • Netuitbreiding: Dit betekent dat er nieuwe elektriciteitsnetten worden aangelegd, zodat er meer ruimte is voor nieuwe aansluitingen en duurzame energieprojecten. Dit kan bijvoorbeeld door het verbinden van regionale netten met landelijke of internationale netten, of door het creëren van lokale of micro-netten die los kunnen opereren van het hoofdnet.
  • Netflexibilisering: Dit betekent dat het elektriciteitsnet slimmer en flexibeler wordt gemaakt, zodat het beter kan inspelen op de variatie in vraag en aanbod. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van slimme meters, apparaten en systemen die kunnen reageren op de stroomprijs en het netbeheer, of door het stimuleren van energieopslag, -uitwisseling of -besparing bij consumenten en producenten.

Deze oplossingen zijn niet los van elkaar te zien, maar moeten in samenhang worden toegepast om een optimaal resultaat te bereiken. Het is ook belangrijk om rekening te houden met de kosten, de baten, de haalbaarheid en de acceptatie van deze oplossingen. Niet elke oplossing is geschikt voor elke situatie of locatie. Daarom is er maatwerk nodig om de beste oplossing te vinden voor elke specifieke case.

Hoe kun jij helpen om het elektriciteitsnet in Drenthe te verbeteren?

Als consument of producent van elektriciteit kun jij ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van het elektriciteitsnet in Drenthe. Je kunt dit doen door gebruik te maken van een dynamisch energiecontract, slim laden, slim verwarmen en smart home-toepassingen. Hiermee kun je niet alleen geld besparen, maar ook de duurzaamheid verhogen en het net ontlasten. Hoe werkt dat?

  • Een dynamisch energiecontract: Dit is een energiecontract waarbij de stroomprijs afhankelijk is van de marktprijs, die varieert met de vraag en het aanbod. Als er veel aanbod is van duurzame energie, zoals op een zonnige of winderige dag, dan is de stroomprijs laag. Als er weinig aanbod is, zoals op een bewolkte of windstille dag, dan is de stroomprijs hoog. Met een dynamisch energiecontract kun je profiteren van de lage stroomprijzen door je stroomverbruik te verplaatsen naar die momenten. Zo kun je bijvoorbeeld je wasmachine, vaatwasser of droger aanzetten als de stroom goedkoop is. Of je kunt je overtollige stroom terugleveren aan het net als de stroom duur is. Zo kun je geld besparen en tegelijkertijd duurzamer omgaan met energie.
  • Slim laden en slim verwarmen: Dit zijn systemen die ervoor zorgen dat je elektrische auto of je warmtepomp zo efficiënt mogelijk wordt opgeladen of verwarmd. Ze houden rekening met je persoonlijke voorkeuren, zoals je vertrek- of aankomsttijd, je comfortniveau of je budget. Maar ze houden ook rekening met de beschikbaarheid en de prijs van stroom op het net. Zo kunnen ze bepalen wanneer het beste moment is om je auto op te laden of je huis te verwarmen. Zo kun je voorkomen dat je onnodig veel stroom verbruikt als het net overbelast is of als de stroom duur is. Zo kun je geld besparen en tegelijkertijd het net ontlasten.
  • Smart home-toepassingen: Dit zijn slimme apparaten en systemen die je huis comfortabeler, veiliger en energiezuiniger maken. Ze kunnen bijvoorbeeld je verlichting, verwarming, koeling, ventilatie, beveiliging of entertainment regelen. Maar ze kunnen ook communiceren met het net en reageren op de stroomprijs en het netbeheer. Zo kunnen ze bijvoorbeeld je verlichting dimmen, je verwarming lager zetten of je apparaten uitschakelen als het net overbelast is of als de stroom duur is. Zo kun je geld besparen en tegelijkertijd het net ondersteunen.

Met deze oplossingen kun je dus zelf een rol spelen in de energietransitie en het elektriciteitsnet in Drenthe verbeteren. Je hoeft hiervoor niet veel moeite te doen, want de systemen werken volledig automatisch en houden rekening met jouw wensen en behoeften. Je kunt zelf kiezen welke oplossingen je wilt gebruiken en hoeveel je wilt besparen of bijdragen. Het enige wat je nodig hebt, is een slimme meter, een internetverbinding en een geschikte energieleverancier of -dienstverlener.

Conclusie

Het elektriciteitsnet in Drenthe heeft een lange en boeiende geschiedenis, die begon in 1915 met de oprichting van PGEM. Sindsdien heeft het elektriciteitsnet zich voortdurend ontwikkeld en aangepast aan de veranderende vraag, aanbod en technologie van elektriciteit. Nu staat het elektriciteitsnet voor grote uitdagingen door de energietransitie, die vraagt om een hernieuwbare en klimaatneutrale energievoorziening. Om deze uitdagingen aan te gaan, zijn er verschillende mogelijke oplossingen, zoals netversterking, netuitbreiding en netflexibilisering. Maar ook jij kunt een bijdrage leveren door gebruik te maken van een dynamisch energiecontract, slim laden, slim verwarmen en smart home-toepassingen. Zo kun je niet alleen geld besparen, maar ook de duurzaamheid verhogen en het net verbeteren.

Dagelijks opzegbaar – zonder opzegboete! Dus makkelijk te proberen wanneer je huidige energiecontract afloopt.